Open Access
Issue
ITM Web Conf.
Volume 13, 2017
2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES2017)
Article Number 01002
Number of page(s) 25
DOI https://doi.org/10.1051/itmconf/20171301002
Published online 02 October 2017
 1. Akyüz, G., Pala, N. M. The effect of student and class characteristics on mathematics literacy and problem solving in PISA 2003. Elementary Education Online, 9(2), 668–678 (2010). [Google Scholar]
 2. Altun, M., Akkaya, R. Matematik öğretmenlerinin PISA matematik soruları ve ülkemiz öğrencilerinin düşük başarı düzeyleri üzerine yorumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19–34 (2014). [Google Scholar]
 3. Altun, M., Aydın, N., Akkaya, R., Uzel, D. PISA perspektifinden ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarı düzeyinin tahlili. https://doktora2012.files.wordpress.com/2012/10/zpisa-kuyeb.doc 10 Nisan 2017 (2012). [Google Scholar]
 4. Anagün, Ş. S. The impact of teaching-learning process variables to the students’ scientific literacy levels based on PISA 2006 results. Education and Science. 36(162), 84–102 (2011). [Google Scholar]
 5. Anıl, D. Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)’nda Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler, Eğitim ve Bilim (Education and Science), 34(152), 87–100 (2009) [Google Scholar]
 6. Arslan, Ç., Altun, M. Rutin olmayan matematiksel sözel problemlerin çözümünü öğrenme. İlköğretim Online E-Dergi, 6(1), 50–61, (2007). [Google Scholar]
 7. Aydın, A., Sarıer, Y., Uysal, Ş. Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim. 37(164), 20–30 (2012). [Google Scholar]
 8. Aydoğdu İskenderoğlu, T., Baki, A. İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabındaki soruların PISA Matematik yeterlilik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 287–301. (2011). [Google Scholar]
 9. Bağcı, N., Gülçiçek, Ç., Moğol, S. Fizik konularının öğretiminde alternatif çözümlerin öğrenci başarısına etkisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 49–59, (2004). [Google Scholar]
 10. Bassey, M. Case study research in educational settings. USA: Open University (1999). [Google Scholar]
 11. Creswell, J. W. Nitel Araştırma Yöntemleri, (Çev. Etd: Mesut Bütün- Selçuk Beşir Demir). Beş Nitel Araştırma Yaklaşımı (s. 69–110), Ankara: Siyasal Kitapevi (2013). [Google Scholar]
 12. Çakan, M. Öğretmenlerin ölçme değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99–114 (2004). [Google Scholar]
 13. Çakmak, M. Matematik Derslerinde Problem Çözme Yaklaşımının Değerlendirilmesi. Matematikçiler Derneği Bilim Köşesi. www.matder.org.tr. (2003). [Google Scholar]
 14. Çelik, D., Güler, M. İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 180–195, (2013). [Google Scholar]
 15. Dawson B., Trapp, R.G. Probability&related topics for making inferences about data. Basic&Clinical Biostatistics. 3rd Edition Lange medical Books/McGraw-Hill Medical Publishing Division, 69–72 (2001). [Google Scholar]
 16. De Corte, E. Mainstreams and perspectives in research on learning mathematics from instruction. Applied Psychology, 53, 279–310, (2004). [CrossRef] [Google Scholar]
 17. Dündar, S., Yaman, H. Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel muhakeme becerilerine göre tablo ve grafikleri yorumlama başarılarının incelenmesi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23(4), 1695–1710, (2014). [Google Scholar]
 18. Erdem, E. Relationship between mathematical reasoning and reading comprehension: The case of the 8th grade. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 10(1), 393–414 (2016). [Google Scholar]
 19. Eryılmaz Toksoy, S., Akdeniz, A. R. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 32(1), 185–208 doi: 10.16986/HUJE;1; 2016016668 (2017) [Google Scholar]
 20. Eryılmaz, S., Akdeniz, A.R. 10. Sınıfta yer alan “Kuvvet ve Hareket” ünitesiyle ilgili problemleri çözerken öğretmenlerin sergiledikleri adımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 166–181 (2013). [Google Scholar]
 21. Gök, T. Real time assesment of problem solving of physics students using computer based technology. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 210–221, (2012). [Google Scholar]
 22. Gökkurt, B., Soylu, Y. Üniversite öğrencilerinin matematiksel ispat yapmaya yönelik görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 56–64 (2012). [Google Scholar]
 23. Greer, B. Modeling reality in mathematics classrooms: The case of word problems. Learning and Instruction, 7(4), 293–307 (1997). [CrossRef] [Google Scholar]
 24. Güler, H. K. Türk öğrencilerin PISA’da karşılaştıkları güçlüklerin analizi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26(2), 501–522 (2013). [Google Scholar]
 25. Gürsakal, S. PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 441–452 (2012). [Google Scholar]
 26. Kabael, T., Barak, B. Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlık becerilerinin PISA soruları üzerinden incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 321–349 (2016). [CrossRef] [Google Scholar]
 27. Lithner, J. A research framework for creative and imitative reasoning. Educational Studies in Mathematics, 67(3), 255–276 (2008). [CrossRef] [Google Scholar]
 28. Moralı, S., Uğurel, I., Türnüklü, E., Yeşildere, S. Matematik öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 147–160 (2006). [Google Scholar]
 29. Nakiboğlu, C. V., Kalın, Ş. Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerinde problem çözme güçlükleri I: (deneyimli kimya öğretmenlerine göre). Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(3), 305–317 (2003). [Google Scholar]
 30. OECD. (2010). Draft PISA 2012 mathematics framework. http://www.oecd.org [Google Scholar]
 31. Okur, S. Students’ Strategies, Episodes and Metacognitions in the Context of PISA 2003 Mathematical Literacy Items. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Ankara (2008). [Google Scholar]
 32. Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik, Ankara: Nisan Kitapevi, (2001). [Google Scholar]
 33. Palm, T. Impact of authenticity on sense making in word problem solving. Educational Studies in Mathematics, 67(1), 37–58 (2008). [CrossRef] [Google Scholar]
 34. Peresini, D., Webb, N. Analyzing Mathematical Reasoning in Students’ Responses Across Multiple Performance Assessment Tasks. Developing Mathematical Reasoning in Grades K-12/ Lee V. Stiff, Editör, National Council of Teachers of Mathematics, Reston, Virginia (1999). [Google Scholar]
 35. PISA. Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı - Örnek Problem Çözme Soruları. Ankara Milli Eğitim Bakanlığı: Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 1-77. (2015). [Google Scholar]
 36. Pilten, P. Üstbiliş Stratejileri Öğretimin İlköğretim Besinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Becerilerine Etkisi. (Yayımlanmış doktora tezi), Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı: Ankara. (2008) [Google Scholar]
 37. Saenz, C. The role of contextual, conceptual and procedural knowledge in activating mathematical competencies (PISA). Educational Studies in Mathematics, 71, 123–143. (2009). [CrossRef] [Google Scholar]
 38. Savran, N. Z. PISA projesinin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(4), 397–414, (2004). [Google Scholar]
 39. TIMSS. IEA's TIMSS 2003 International Report on Achievement in the Mathematics Cognitive Domains: Findings from a Developmental Project International Association for the Evaluation of Educational Achievement. TIMSS & PIRLS International Study Lynch School of Education, Boston College, (2003). [Google Scholar]
 40. Türk Dil Kurumu [TDK] http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58eb353432cac0.73153177 (2017). [Google Scholar]
 41. Umay, A. Matematiksel muhakeme yeteneği, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243. (2003). [Google Scholar]
 42. Uysal, O. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Dersine yönelik Problem Çözme Becerileri, Kaygıları ve Tutumları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir (2007). [Google Scholar]
 43. Widjaja, W. Towards mathematical literacy in the 21st century: perspectives from Indonesia. Southeast Asian mathematics education journal, 1(1), 75–84. (2011) [EDP Sciences] [Google Scholar]
 44. Xin, Z., Lin, C., Zhang, L., Yan, R. The Performance of Chinese Primary School Students on Realistic Arithmetic Word Problems. Educational Psychology in Practice 23, 145–159, (2007). [CrossRef] [EDP Sciences] [Google Scholar]
 45. Yazgan, Y., Bintaş, J. İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanabilme düzeyleri: bir öğretim deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 210–218. (2005). [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.