Open Access
Issue
ITM Web Conf.
Volume 13, 2017
2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences (CMES2017)
Article Number 01012
Number of page(s) 18
DOI https://doi.org/10.1051/itmconf/20171301012
Published online 02 October 2017
 1. Altıparmak, K., Öziş, T. Matematiksel İspat ve Matematiksel Muhakemenin Gelişimi Üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 25–37, (2005). [Google Scholar]
 2. Altun, M. Matematik öğretimi. Bursa: Erkam Matbaası, (2002). [Google Scholar]
 3. Altun, M. İlköğretim ikinci kademe (6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (5. Baskı). Bursa: Aktüel (2008). [Google Scholar]
 4. Arcavi, A. The role of visual representations in the learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 52, 215–241, (2003). [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Arslan, Ç., Altun, M. Learning to solve non-routine mathematical problems. İlköğretim Online, 6(1), 50–61, (2007). [Google Scholar]
 6. Bal-İncebacak, B., Ersoy, E. 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerinin TIMSS’e göre analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 474–481, (2016a). [Google Scholar]
 7. Bal-İncebacak, B., Ersoy, E. Problem solving skills of secondary school students, China-USA Business Review, 15(6), 275–285 doi: 10.17265/1537-1514/2016.06.002, (2016b). [Google Scholar]
 8. Baykul, Y. İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi, (2012). [Google Scholar]
 9. Bingham, A. Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (çev. F. Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, (1983). [Google Scholar]
 10. Cramer, K., Post, T. Connecting research to teaching proportional reasoning. Mathematics Teacher, 86(5), 404–407, (1993). [Google Scholar]
 11. Crowley, K., Siegler, R. S. Explanation and generalization in young children's strategy learning. Child Development, 70(2), 304–316, (1999). [CrossRef] [Google Scholar]
 12. Delice, A. A Comparative Study of Students’ Understanding of Trigonometry in The United Kingdom and The Turkish Republic. Unpublished doctora thesis, İngiltere: University of Leeds, İnstitute of Education Sciences, (2003). [Google Scholar]
 13. Delice, A., Sevimli, E. Geometri Problemlerinin Çözüm Süreçlerinde Görselleme Becerilerinin İncelenmesi: Ek Çizimler, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 83–102, (2010). [Google Scholar]
 14. Duatepe, A., Akkuş-Çıkla, O., Kayhan, M. Orantısal akıl yürütme gerektiren sorularda öğrencilerin kullandıkları çözüm stratejilerinin soru türlerine göre değişiminin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 73–81, (2005). [Google Scholar]
 15. Duman, B. Neden beyin temelli öğrenme., 2. baskı, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, (2009). [Google Scholar]
 16. Erden, M. İlkokulların birinci devresine devam eden öğrencilerin dört işleme dayalı problemleri çözerken gösterdikleri davranışlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 105–113, (1986). [Google Scholar]
 17. Erden, M., Akman, Y. Eğitim psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi (1998). [Google Scholar]
 18. Ersoy, E. Eğitimde ölçme ve değerlendirme (Savaş Baştürk, Edt.). Görüşme, (s. 277–283) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, (2014). [Google Scholar]
 19. Gönen, M., Dalkılıç, N. Çocuk eğitiminde drama. İstanbul : Epsilon Yayıncılık, (2000). [Google Scholar]
 20. Hacısalihoğlu, H. H., Mirasyrdioğlu, Ş., Akpınar, A. (2003). Matematik öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 21. Hatfield, M. M., Edwards, N. T., Bitter, G. G. Mathematics methods for elementary and middle school teachers, Third Edition, Boston: Allyn/Bacon, (1997). [Google Scholar]
 22. Işık, C., Kar, T. İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57–72, (2011). [EDP Sciences] [Google Scholar]
 23. Kalaycı, N. Problem çözme. Öğretim ilke ve yöntemleri. (F. Dilek Gözütok). Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hizmetleri ve Basın Yayın Dağıtım San. Ltd. Şti, (2006). [Google Scholar]
 24. Korkut, F. Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177–184, (2002). [Google Scholar]
 25. Kvale, S., Brinkmann, S. Interviews. Thousand Oaks: Sage, (2009). [Google Scholar]
 26. McCarthy, D.S. A Teaching Experiment Using Problem Based Learning at the Elementary Level to Develop Decimal Concepts, Doctoral Program, Buffalo The State University of New York, (2009). [Google Scholar]
 27. MEB. İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu 6-8. Sınıflar. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi, (2005). [Google Scholar]
 28. Nemirovsky, R., Noble, T. On mathematical visualization and the place where we live. Educational Studies in Mathematics 33(2), 99–131, (1997). [CrossRef] [Google Scholar]
 29. Nevra-Seggie, F., Bayyurt, Y. Nitel araştırma yöntem, tekniki analiz ve yaklaşımları, Ankara: Anı Yayıncılık, (2015). [Google Scholar]
 30. Oğuz, V. Proje Yaklaşımının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, (2012). [Google Scholar]
 31. Oğuz, V., Köksal-Akyol, A. Aile ve Çocuk. (Editör: Neriman Aral), Çocuklarda Problem Çözme Becerisi (s. 217-237), Ankara. Ankara: Üniversitesi Basımevi, (2012). [Google Scholar]
 32. Olkun, S., Toluk, Z. İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık, (2004). [Google Scholar]
 33. Olkun, S., Aydoğdu, T. Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikler. İlköğretim-Online 2(1). [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr (2003). [Google Scholar]
 34. Patton, M. Q. How to use qualitative methods ın evaluations. Newbury Park, California: Sage Publications, (1987). [Google Scholar]
 35. Polya, G. How to solve it, Princeton NJ: Princeton U. Press, (1945). [Google Scholar]
 36. Polya, G. How to solve ıt. New Jersey, NJ: Princeton University Pres, (1988). [Google Scholar]
 37. Polya, G. Nasıl çözmeli? (çev.) Feryal Halatçı, İstanbul: Sistem Yayıncılık. (ss.168–169) (1997). [Google Scholar]
 38. Seidman, I. Interviewing as qualitative research. New York: Teachers college Press, (2006). [Google Scholar]
 39. Slovin, H. Moving to proportional reasoning. Mathematics Teaching in the Middle School, 6(1), 58–60, (2000). [Google Scholar]
 40. Strauss, A., Corbin, J. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 2d ed Thousand Oaks, CA: Sage, (1998). [Google Scholar]
 41. Troutman, A. P., Lichtenberg, B. K. Mathematics a good beginning: strategies for teaching children. United States of America: Brooks/Cole Publishing Company, (1994). [Google Scholar]
 42. Umay, A. Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 232–243, (2003). [Google Scholar]
 43. Umay, A., Kaf, Y. Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 188–195, (2005). [Google Scholar]
 44. Üstündağ, T. Yaratıcılığa yolculuk. Ankara: Pegem A Yayıncılık, (2002). [Google Scholar]
 45. Van Tıl, C. T., Van Der Vleuten, C. P. M., Van Berkel, H. J. M. Influence of Regularity of Studying in a Problem-based Curriculum on Students Achievement’ [Invloed van regelmaat van studeren binnen PGO op de studieresultaten van studenten] in J. A. Smal (ed.) GOC-Proceedings. Houten, The Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum, (1997). [Google Scholar]
 46. Wagner, J. B. Dorothy Heathcote drama as a learning medium. Washington D. C.: National Education Association, (1976). [Google Scholar]
 47. Yakimanskaya, I .S. The development of spatial thinking in schoolchildren. NCTM: Reston, USA, (1991). [Google Scholar]
 48. Yin, R.K. Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press, (2011). [Google Scholar]
 49. Harris, K., Marcus, R., McLaren, K., & Fey, J. (2001). Curriculum materials supporting problem-based teaching, School Science & Mathematics, Sayı: 20, 191–192 [Google Scholar]

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.